Игри

Информация за страница Златарица

Град Златарица е разположен в Северна България, Област Велико Търново. Освен това е административен център на едноименната община. От Търново се намира на 15 км разстояние в югоизточна посока, а от Елена отстои на 12 км разстояние. От Габрово пък се намира на 45 км североизточно. Разположен е в Предбалкана, в Старопланинската геоморфоложка област. Надморската височина пък е приблизително 75 м. Река Златаришка преминава през града от юг на север, като тя е десен приток на река Веселина. От 1949 г. в града има и железопътна линия, свързваща градчето с Лясковец и Горна Оряховица. Участъкът Златарица – Елена е построен през 1974 г. Близо до града са открити три селищни могили, които са възникнали през средния неолит. Те продължават своето съществуване и през други две епохи – ранния и средния халколит. В тях има намерени дребни оръдия на труда. През 1923 г. край града – тогава село – е открито съкровище от 400 електронови монети на императорите Мануил 1-ви Комнин, Исак 2-ри Ангел и Андроник 1-ви Комнин. Там то е било открито още в края на 12-ти век.

   По време на властването на султан Мехмед 4-ти (1648 – 1687) землището на града е сред тези, които остават вакъф на султанската майка. Приходите от него са предназначени за издръжката на свещената джамия и училището в Юскюда река. Що се отнася до самото селище, то възниква през 14-ти век. Още в годините след освобождението на страната от турско робство градът съществува като самостоятелна административна единица. Сто години по-късно той отново се обособява като община в бившия Великотърновски окръг. Това става с указ № 2295 на МС, който е публикуван в ДВ, бр. 101 от 1978 г. Селищата от общината пък са създадени още  преди Освобождението – през Втората българска държава. Името на град Златарица по принцип се свързва с добиването на златоносен пясък от реката. От 1989 до наши дни градът е управляван от различни градоначалници. От 1989 до 1993 г. постът се заема от представителят на БСП Минко Дживдеров. След това до 1995 г. управлението отново е поверено на представител от БСП – Петьо Русев. От 1995 до 1999 г. на поста е Никола Радев, а след това до 2003 г. начело отново е Петьо Русев. От 2003 до 2007 г. управлява представителят от БЗНС – НС Стефан Добрев, а с два последователни мандата, вторият от които изтича през 2015 г., в момента управлява Пенчо Чанев.

    В града функционират две средни училища – СОУ Св. св. Кирил и Методий и ПГМСС Никола Златарски. Има и едно читалище, което носи името Развитие – 1885, както и една детска градина. Тя се казва ЦДГ Славейче. В спортно отношение разположеният в Северна България град е представен от местен футболен отбор – ФК Ботев 1921. Той се състезава в ОФГ Велико Търново и играе своите домакински мачове на стадион 23-ти Септември. Според данните на ГРАО населението на града е 2746 души, но според тези на Националния статистически институт (НСИ) броят им е намалял до 2170. Пощенският код пък е 5090, а общината се намира на улица Ст. Попстоянов 22.

 

Етикети:   Градове , Велико Търново , България
eXTReMe Tracker